רו"ח שי ונה - יעוץ עסקי

שירותי החברה

יזמות הקמת עסקים

 • בחינת רעיונות להקמת עסק, בדיקות היתכנות, וליווי טרום הקמה.
 • המלצה על מבנה ההתאגדות האופטימאלי לעסק: חברה בע"מ, שותפות, עסק עצמאי.
 • סיוע בהליכי הקמה: פתיחת חברה ברשם החברות, פתיחת תיקים ברשויות המס.
 • יעוץ וליווי בבחירת מערכות מידע.

ליווי וניהול עסקי שוטף

 • מתן שירותי ליווי חשבות וניהול כספים.
 • מעקב תקציב מול ביצוע.
 • ניהול תזרימי מזומנים.

שירותי יעוץ מתקדמים

 • גיבוש אסטרטגיה עסקית כוללת והצבת יעדים.
 • גיבוש אסטרטגיה שיווקית.
 • גיבוש תוכנית עסקית כוללת.
 • יעוץ בנושא ניהול התפעול והיצור.
 • יעוץ בנושא לוגיסטיקה ומלאי.
 • בניית מערך דיווח חשבונאי פנימי, בזמן אמת - לצרכי פנים וחוץ.
 • בניית מערך בקרה פנימית.
 • שירותי ביקורת פנים.
 • יעוץ בנושא עמידה בדרישות החוק בענפים שונים.
 • יעוץ בנושא סיוע מדינה : מענקי השקעה, סיוע ליצואנים וכו'.
 • גיוס אשראי וליווי מול המערכת הבנקאית.
 • סיוע בעריכת דוחות כספיים.
 • תכנוני מס.
 • ניהול תקציבי שיווק ופרסום .
 • בדיקות כדאיות.
 • בניית מערך תמחיר מוצרים ושירותים.
 • עריכת סקר סיכונים.
 • ניתוח תהליכים פנימיים .
 • בקרת אשראי לקוחות.
 • עבודה מול יועצים משפטיים .
 • יעוץ בנושאי משאבי אנוש ותוכניות תגמול לרבות יעוץ פנסיוני.
 • בניית ערך מוסף לעסק והעצמת העסק דרך יתרונות יחסיים.

אירועים מיוחדים בחיי העסק

 • ליווי מיזוגים, רכישות, כניסת ויציאת משקיע.
 • גיבוש תוכניות  רה ארגון ותוכניות הבראה.
 • הערכות שווי ובדיקות נאותות (Due Diligence).
 • סיוע בהנפקות וגיוסי הון על כל שלביהן.
 • ניהול פיננסי של כינוסי נכסים, הסדרי נושים והקפאות הליכים.
 • חוות דעת מומחה בנושאים כלכליים, פיננסיים, חשבונאיים ובתחום המיסוי.